Çevik Okul Manifestosu

Çeviklik felsefesine bağlı, eduScrumı uygulayan Çevik Okul olmak için aşağıdaki 12 ilke izlenmelidir;

* En yüksek önceliğimiz, sürekli ve anlamlı öğrenme için fırsatlar yaratarak çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını ele almaktır.


*Değişim gereksinimleri eğitim sürecinin sonraki aşamalarında bile kabul edilir. Değişim hem çocuklar hem de aileleri için gereklidir.


*Anlamlı öğrenme döngüleri olabildiğince sık tekrarlanmalı ve birkaç haftadan birkaç aya kadar sürülmeli, daha kısa aralıklarla tercih edilmelidir.


*Okul ve öğrenci aile üyeleri, katılan herkes için anlamlı öğrenmeyi mümkün kılmak için günlük olarak birlikte çalışmalıdır.


*Motive olmuş profesyoneller eğitim projesi üzerinde çalışmalıdır. Yapılması gereken işler için şartlar yaratın, destek sağlayın ve bunlara tamamen güvenin.


*Doğrudan iletişim, hem ekibin kendisiyle hem de ekibin içinde bilgi alışverişinde bulunmanın en pratik ve etkili yoludur.


*Anlamlı öğrenme, ilerlemenin kilit bir göstergesidir.


*Öğrenme süreci sürdürülebilir kalmak için tasarlanmıştır.

*Öğretmenler, öğrenciler ve aileleri, öğrenim ritmini sürekli koruyabilmelidir.


*Teknik mükemmellik ve tasarım kalitesine sürekli dikkat, eğitim projesinin esnekliğini arttırır.


*Sadelik - gereksiz işleri en aza indirme sanatı - esastır.
En iyi fikirler ve inisiyatifler kendi kendini organize eden ekiplerden gelir.


*Ekip, verimliliği artırmak ve davranışlarını buna göre ayarlamak için olası yolları sistematik olarak analiz etmelidir.